03 września 2019

   Dnia 2 września 2019 roku odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020.       W sali gimnastycznej zebrali się uczniowie klas I – VIII, pracownicy, goście.

   Na początku wprowadzono sztandar szkoły i odśpiewano 4 zwrotki „ Mazurka Dąbrowskiego”. Uczennica prowadząca apel przywitała Pana Wójta Mariana Grzegorczyna,  Panią Dyrektor Ewelinę Mazurkiewicz, Dyrekcję naszej szkoły, Pracowników, a szczególnie uczniów.

   Grupa dzieci przygotowana przez P. Annę Gajek - Malinowską zaprezentowała krótki program artystyczny, rozpoczynając występ od uczczenia 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Następnie  wspomniane zostały minione wakacje, po czym prowadząca apel złożyła życzenia dobrego roku szkolnego uczniom, pracownikom szkoły.

Całość występu uświetnił występ chóru” Veni, vidi, vici”pod kierownictwem P. Klaudii Jacher.

   Z kolei głos zabrała Pani Dyrektor. Serdecznie przywitała wszystkich zebranych, a szczególnie nowych uczniów szkoły. Przedstawiła kadrę nauczycielską, poinformowała o tym, kto z nauczycieli jest na urlopie.  Powitała 2 wicedyrektorów: P. Zuzannę Zięciak  i P. Agnieszkę Błachut. Na zakończenie  życzyła uczniom i pracownikom szkoły pomyślnego roku i wygłosiła tradycyjną formułę: rok szkolny 2019/2020 uważam za otwarty.

         Po apelu uczniowie udali się do klas na spotkania z wychowawcami.

   I tak rozpoczął się nowy rok szkolny w lutyńskiej Szkole Podstawowej.

 

Znów dni popłyną pracowite

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lutyni