RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI MŁODSZYCH PRZEBYWAJĄCYCH
W PRZEDSZKOLU 10,5 GODZINY

 

6:30 – 8:00     Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.

8:00 – 8:20      Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę). Indywidualna pomoc wspierająca rozwój dziecka. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Zabawy ruchowe. Grupowe ćwiczenia logopedyczne.

8:20 – 8:30      Przygotowanie do śniadania.

8:30 – 8:50      Śniadanie.

8:50 – 9:15      Czynności higieniczne, mycie zębów.

9:15 – 10:00    Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.

10:00 – 11:20  Spacery, zabawy dowolne na placu przedszkolnym lub w sali, zabawy ruchowe.

11:20 – 11:30 Przygotowanie do obiadu.

11:30 – 12:00 Obiad.

12:00 – 13:45 Leżakowanie.

13:45 – 14:00 Przygotowanie do podwieczorku.

14:00 – 14:20 Podwieczorek.

14:20 – 17:00 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (ewentualnie czytanie fragmentów książek). Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. Zabawy na placu przedszkolnym. Zabawy ruchowe w sali. Ewentualne zajęcia rewalidacyjne dla dzieci z niepełnosprawnościami.