Uwaga do projektu miejscowego planu zagospodarowania

Wykaz zajęć dodatkowych 

Procedura Przedszkolna kontaktów z rodzicami

rada rodziców przedszkola

Polisa i Ogólne warunki zawarcia ubez. do pobrania