Polisa i Ogólne warunki zawarcia ubez. do pobrania

rada rodziców przedszkola

Procedura Przedszkolna kontaktów z rodzicami

Wykaz zajęć dodatkowych 

Uwaga do projektu miejscowego planu zagospodarowania