Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2022/2023 wynosi  50 zł od rodziny.

 

Uprzejmie prosimy o wpłatę  w/w kwoty na konto Rady Rodziców Publicznego Przedszkola w Lutyni

 

Dane:

 

Nr konta 73 1090 2444 0000 0001 4920 9934

Santander Bank Polska S.A. / Oddział Środa Śląska

 

Serdecznie dziękujemy za wszystkie wpłaty.

 

Dzięki nim możemy działać bardziej efektywnie dla dobra Naszych Dzieci.

 

 

Prezydium Rady Rodziców Przedszkola

wybrane na zebraniu dnia 29.09.2022 r.

 

Przewodnicząca: Marta Walas

Z-ca przewodniczącej : Anna Gajek-Malinowska

Skarbnik: Paulina Grzegorczyn

Komisja rewizyjna : Agnieszka Szyposzyńska – Neczaj, Joanna Błaszczyk

Regulamin Rady Rodziców Publicznego Przedszkola w Lutyni