Publiczne Przedszkole w Lutyni

Skład Rady Rodziców PP:                                       Kontakt:
P. Marta Walas
P. Agata Onyśko

P. Paulina Grzegorczyn

 

 

Rada Rodziców Przedszkola ustaliła na zebraniu składkę na rok szkolny 2019/2020 w wysokości 30zl.

Składkę można wpłacać u wychowawców grup lub na konto rady rodziców przedszkola:
05 9589 0003 0260 0446 2000 0040.
 
 
 
 

 

 

 

Uwaga do projektu miejscowego planu zagospodarowania