WAŻNA INFORMACJA DLA RODZICÓW

 

Informujemy, że z dniem 13.09.2023 wstrzymujemy zapisy na obiady szkolne z powodu ograniczeń technicznych kuchni.  O zmianach będziemy informować przez dziennik elektroniczny. 

Kontakt: 

 

adres e-mail: intendent@zsp-lutynia.pl

 

tel.: 71 317 76 76 wew. 33 (intendent)

 

od godziny 6.30 do godz. 14.30

Szkoła Podstawowa w Lutyni
ul. Polna 1a/b, 55-330 Lutynia
Numer rachunku
43 1090 2444 0000 0001 4715 1164

w tytule przelewu należy wpisać „opłata za obiad” oraz podać
imię, nazwisko dziecka, klasę oraz miesiąc, za który jest wpłata

Formularz zapisu dziecka na obiady

Harmonogram obiadów

Regulamin dotyczący warunków korzystania ze stołówki

Procedura organizacji obiadów dla ucznia

Imię i nazwisko dziecka
Pesel dziecka
Miejsce urodzenia dziecka
Adres zamieszkania dziecka
Klasa
Tel. kontaktowy
Adres e-mail
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna
Wymagane
Zapoznałem/am się z procedurą organizacji obiadów
dla ucznia oraz informacją dla rodziców zawartych powyżej.
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!