OŚWIADCZENIE
zgoda na przelew należności na konto

Wniosek

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lutyni