GODZINY PRZYJĘĆ WICEDYREKTORÓW

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lutyni

mgr Zuzanna Zięciak – ds. przedszkola i klas 1 - 3


mgr Agnieszka Błachut – ds. klas 4 - 8

Piątek 8:30 – 10:30 (po wcześniejszym umówieniu)


W przypadku konieczności spotkania w innym terminie,  prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły celem umówienia spotkania.

Dyrektor: mgr Jadwiga Rybacka                        Wicedyrektorzy: mgr Agnieszka Błachut

                                                                                                                                       mgr Zuzanna Zięciak\

GODZINY PRZYJĘĆ DYREKTORA
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lutyni

mgr Jadwiga Rybacka

Wtorek 8:30 – 10:30 (po wcześniejszym umówieniu)

 

W przypadku konieczności spotkania w innym terminie,
prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły

celem umówienia spotkania.