SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA ii W LUTYNI

Dyrektor: mgr Jadwiga Rybacka                        Wicedyrektorzy: mgr Agnieszka Błachut

                                                                                                                                       mgr Zuzanna Zięciak\

GODZINY PRZYJĘĆ DYREKTORA
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lutyni

mgr Jadwiga Rybacka

Wtorek 8:30 – 10:30 (po wcześniejszym umówieniu)

 

W przypadku konieczności spotkania w innym terminie,
prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły

celem umówienia spotkania.

 

GODZINY PRZYJĘĆ WICEDYREKTORÓW
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lutyni
mgr Zuzanna Zięciak – ds. przedszkola i klas 1 - 3

mgr Agnieszka Błachut – ds. klas 4 - 8
Piątek 8:30 – 10:30 (po wcześniejszym umówieniu)

W przypadku konieczności spotkania w innym terminie,  prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły 
celem umówienia spotkania.