Przedmiotowe Zasady Oceniania SP im. JP II 

Przyroda

Geografia

Informatyka

Język Polski

Etyka

religia klasy 1-3

Języki obce

Fizyka

Chemia

Matematyka

Biologia

Technika

Plastyka

Język Polski P. Beata Gietler

Wychowanie fizyczne

Religia

EDB

Historia i WOS

Muzyka