Muzyka

WOS

EDB

Historia

Religia

Wychowanie fizyczne

Plastyka

Technika

Biologia

Matematyka

Chemia

Fizyka

Języki obce

religia klasy 1-3

J. Angielski 1-3

Etyka

Język Polski

Informatyka

Geografia

Przyroda

Przedmiotowe Zasady Oceniania SP im. JP II