Przyroda

Geografia

Informatyka

Przedmiotowe Zasady Oceniania SP im. JP II 

Język Polski

Język Angielski

Fizyka

Chemia

Język Niemiecki

Matematyka

Biologia

Technika

Technika

Plastyka

Wychowanie fizyczne

Religia

Historia

Wiedza o społeczeństwie

Muzyka