Muzyka

Wiedza o społeczeństwie

Historia

Religia

Wychowanie fizyczne

Plastyka

Technika

Technika

Biologia

Matematyka

Język Niemiecki

Chemia

Fizyka

Język Angielski

Język Polski

Przedmiotowe Zasady Oceniania SP im. JP II 

Informatyka

Geografia

Przyroda