SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA ii W LUTYNI

Procedura zapisu ucznia do świetliy

Aneks do regulamin świetlicy szkolnej

regulamin świetlicy szkolnej 

Wniosek zapisu

Harmonogram pracy świetlicy

 wnioski rekrutacyjne do świetlicy na rok szkolny 2022/2023 znajdują się zakładce rekrutacja sp