Grupa „Słoneczka” to 5 latki. Z dziećmi pracują Panie Kamila Lusar i Monika Wróblewska. Dzieci chętnie uczęszczają do przedszkola, są pogodne, otwarte, ciekawe i aktywne podczas zabaw i zajęć. Bardzo lubią różnego rodzaju gry i zabawy ruchowe, organizowane zarówno w sali przedszkolnej jak i na placu zabaw. Wspólnie uczą się zasad zgodnego współżycia w grupie. Starają się być samodzielne i koleżeńskie. Z chęcią uczą się nowych wierszyków, piosenek i rymowanek. Bardzo też lubią zabawy ruchowe, dydaktyczne i tematyczne w kącikach zainteresowań. Każdy dzień wypełniony jest radosną zabawą, zajęciami edukacyjnymi, zajęciami dodatkowymi i spacerami, dzięki czemu uśmiech nie znika z dziecięcych twarzy. Edukacja łączy się z zabawą, przez co dzieci zdobywają nowe wiadomości i umiejętności.  5 latki uczestniczą w następujących zajęciach dodatkowych: język angielski oraz gimnastyka korekcyjna. Po całym dniu wypełnionym wrażeniami odpoczywamy słuchając muzyki relaksacyjnej i bajek.

          Publiczne Przedszkole w Lutyni