Dyrekcja:

Jadwiga Rybacka – dyrektor

Agnieszka Błachut – wicedyrektor ds. klas 4-8

Zuzanna Zięciak – wicedyrektor ds. PP i klas 1-3

 

Świetlica:

 

Ewelina Babik

Ewa Justyńska

Karolina Woźniak

Karolina Janik

Dagmara Siudmak

Alicja Gajda

 

Edukacja wczesnoszkolna:

 

Alina Mocniak – kl. 1a

Sylwia Drzewiecka – kl. 1b

Agnieszka Suder – nauczyciel wspomagający w kl. 1b

Marta Peter – kl. 1c

Monika Smela – kl. 1d

Kamila Lusar – kl. 1e

Justyna Kotwińska – nauczyciel wspomagający w kl. 1e

Urszula Parulewicz – kl. 1f

Magdalena Jahn – kl.2a

Agnieszka Wolniewicz – kl. 2b

Anna Gorczyca – kl. 2c

Magdalena Buczyńska – kl. 2d

Daria Meszyńska – kl. 2e

Magdalena Łaska – kl.3a

Ewelina Król-Chmielowiec – nauczyciel wspomagający w kl. 3a

Roksana Buchowska – kl. 3b

Beata Krajewska – kl. 3c

 

Kl. 4 – 8:

 

Monika Oleradzka – kl.4a, fizyka, matematyka

Dorota Piekarska – kl. 4b, j. polski

Anna Gajek-Malinowska – kl.4c, j. angielski

Izabela Błońska – kl. 5a, j. polski

Edyta Lipińska – kl. 5b, plastyka, etyka

Katarzyna Rak – kl. 5c, matematyka

Dorota Palczyńska – kl. 6a, biologia, chemia

Bożena Gietler – kl. 6b, matematyka

Alicja Kościelniak-Kowalczyk – kl. 6c, historia, WOS

Klaudia Jacher – kl. 7a, muzyka, plastyka, technika

Jakub Ranosz – kl. 7b, informatyka, technika

Małgorzata Stroiwąs – kl. 8a, EDB, wychowanie fizyczne

Tomasz Piekarek – kl. 8b, technika, wychowanie fizyczne

Anna Krzaczek – kl. 8c, j. polski

Katarzyna Kusznir – kl. 8d, j. niemiecki

Agnieszka Kucza – nauczyciel wspomagający w kl. 8d, doradztwo zawodowe

Anna Listwan – geografia, przyroda

Beata Gietler – j. polski

Łukasz Pająk – j. angielski

Jakub Rokita – j. angielski

Łukasz Brożyna – historia

Maria Chrobak – matematyka

Adriana Tomaszek-Nowakowski – matematyka

Dominika Jasek-Malinowska - gimnastyka korekcyjna, wychowanie fizyczne

Karol Bernatek – wychowanie fizyczne

Dariusz Tłuczek – wychowanie fizyczne

Agnieszka Kucza - nauczyciel wspomagający

Ewelina Król - chmielowiec - nauczyciel wspomagający

Justyna Kotwińska – nauczyciel wspomagający

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna:

 

Alicja Szarapanowska-Walkiewicz – psycholog szkolny

Agata Czarnecka – pedagog szkolny

Martyna Sarnowicz – pedagog szkolny

Małgorzata Bibrowicz - logopeda

 

Katecheza:

 

Ks. Jan Banik

Ks. Piotr Szczypior

Zofia Biernacka

Michał Niewiński

 

Biblioteka:

 

Agnieszka Kisielewska