Grono pedagogiczne SP im. Jana Pawła II

 Antosiewicz Malwina ed. wczesnoszkolna, wych. 3a
 Buczyńska Magdalena ed. wczesnoszkolna, wych. 2c
 Jahn Magdalena ed. wczesnoszkolna, wych. 2b
 Łaska Magdalena ed. wczesnoszkolna, wych. 3b
 Meszyńska Daria ed. wczesnoszkolna, wych. 2a
 Mocniak Alina ed. wczesnoszkolna, wych. 1b
 Parulewicz Urszula ed. wczesnoszkolna, wych. 1a
 Peter Marta ed. wczesnoszkolna, wych. 1c
 Chrobak Maria matematyka, wych. 8a
 Gietler Bożena matematyka
 Rak Katarzyna matematyka, wych. 8b
 Gietler Beata j. polski, wych. 7a
 Krzaczek Anna j. polski, technika, wych. 5c
 Malz Cecylia j. polski
 Piekarska Dorota j. polski, wych. 6c
 Blok Anna j. angielski
 Gajek- Malinowska Anna j. angielski, wych. 6b
 Pająk Łukasz j. angielski, wych. 7b
 Kusznir Katarzyna j. niemiecki, wych. 5d
 Brożyna Łukasz historia
 Szlączka Grażyna historia, wos
 Listwan Anna fizyka, geografia, wych. 6a
 Palczyńska Dorota biologia, przyroda, chemia
 Ranosz Jakub informatyka, wych. 4b
 Stroiwąs Małgorzata w-f, edb, wych. 5a
 Bernatek Karol w-f
 Piekarek Tomasz w-f, technika, wych. 5b
 Jacher Klaudia muzyka, plastyka, technika, wych. 4a
 Lipińska Edyta plastyka, świetlica, etyka
 Jasek- Malinowska Dominika świetlica, zaj. korekcyjne
 Konieczna Wioletta świetlica
 Król- Chmielowiec Ewelina świetlica
 Frej Agnieszka świetlica
 Kucza Agnieszka nauczyciel wspomagający
 Lorek Monika nauczyciel wspomagający
 Kotwińska Justyna nauczyciel wspomagający
 Biernacka Beata religia
 Ks. Banik Jan religia
 Ks. Michaelis Rafał religia

 Kisielewska Agnieszka Bibliotekarz

Czarnecka Agata pedagog szkolny
 Szarapanowska- Walkiewicz psycholog szkolny
 Bibrowicz Małgorzata logopeda