Hala Sportowa przy SP Im. Jana Pawła II

regulaminu hali Sportowej

regulaminu siłowni w rygorze sanitarnym!

 Hala sportowa wznawia swoją działalność od 14 września. Wszelkie pytania proszę kierować pod adresem mailowym: zespol.lutynia@op.pl  w tytule hala sportowa.