Hala Sportowa przy SP Im. Jana Pawła II

regulaminu hali Sportowej / cennik

REGULAMIN 
Hali Sportowej w rygorze sanitarnym

Wykaz zajęć pozaszkolnych ( bezpłatnych i komercyjnych )

Prowadzenie działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej

 

 

Kluby, sekcje, które chcą wynajmować hale od września proszone są o przesłanie podań do końca lipca. Na podaniu muszą być informacje w jakie dni jest chęć wynajmowania i na jaką sekcję (grupę wiekowa i mniej więcej ile osób).

 

 

e-mail: menagerhali.lutynia@op.pl