Prezydium Rady Rodziców wybrane na zebraniu RR w dniu 27.09.2022
 
Przewodniczący-Ewelina Karczewska
Z-ca Przewodniczącego-Paweł Szutka
Skarbnik-Joanna Błaszczyk
Komisja Rewizyjna-Beata Kuca,Katarzyna Chodzińska
 
W nowym roku szkolnym 2022/2023 obowiązuje dotychczasowa roczna składka 50 zł od rodziny na potrzeby funkcjonowania RR.
 
Składka płatna na konto:
 
23 1090 2444 0000 0001 4891 1007
Santander Bank Polska S.A, 0/Środa Śląska

 

Rada Rodziców