16 maja 2020

     18 maja 2020 roku będziemy świętować stulecie urodzin świętego Jana Pawła II, Patrona naszej szkoły. Papież Jan Paweł II był niezwykłym człowiekiem, od którego wiele możemy się nauczyć. Całym sercem kochał Pana Boga, Maryję i Kościół . Miał ogromny szacunek do życia i drugiego człowieka. Zawsze podkreślał, nieocenioną rolę Rodziców w swoim wychowaniu i uwielbiał wracać wspomnieniami do Wadowic. To właśnie tam, 100 lat temu, przyszedł na świat Karol Wojtyła.

      Sejm ustanowił rok 2020 Rokiem Świętego Jana Pawła II, „naszego wielkiego rodaka zasłużonego w walce o wyzwolenie Polski spod jarzma komunizmu". Nasza szkoła nosząca zaszczytne imię Jana Pawła II podjęła szereg działań związanych z projektem pod hasłem: „Od Wadowic wszystko się zaczęło”. Uczniowie na lekcjach języka polskiego, historii, plastyki, religii i wielu innych mieli możliwość coraz głębszego zapoznawania się z życiem
i nauczaniem Ojca Świętego. Dzieci zostały zaproszone do udziału w rozmaitych konkursach, poprzedzonych lekcjami związanymi z postacią JP2.

     Na lekcjach religii zostały omówione zagadnienia związane z historią życia Karola Wojtyły oraz fragmenty przemówień papieskich, które stały się inspiracją do powstania pięknych, ciekawych prac: modlitw, laurek, życzeń, ilustracji. W galerii prac umieszczonej poniżej, możemy podziwiać prace uczniów klas 1 – 4, związane z naszym Jubilatem, jak również ilustracje przedstawiające Maryję, której Jan Paweł II zawierzył swój Pontyfikat, losy Kościoła i całego świata.

Beata Biernacka

 

     Przeżywając 100 rocznicę urodzin św. Jana Pawła II, po raz kolejny możemy się przekonać, że duchowy testament, który nam pozostawił, przebogate nauczanie dotyczą także pokoleń, które nie zetknęły się z Janem Paweł II. Oto uczniowie klas IV-VIII postanowili wskazań na te wartości, które są im bliskie, którymi kierują się w codzienności. Postanowili udowodnić, że Jan Paweł II to także ich papież, że Oni także czują się spadkobiercami Jego nauczania, że chcą być twórcami "Kultury miłości", którą zapoczątkował Ojciec Święty. Film przygotowany z okazji 100 rocznicy urodzin papieża, potwierdza, że Jan Paweł II pozostał przyjacielem i duchowym przewodnikiem młodzieży.

 

ks. Rafał Michaelis

100 – lecie urodzin świętego Jana Pawła II, wielkiego Papieża
 i Patrona naszej szkoły

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lutyni