21 października 2023

 

 

        Uprzejmie informujemy, że na podstawie ustalenia Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lutyni, po uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim, dni 2 i 3 listopada (czwartek i piątek) są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W związku z tym, działalność Hali Widowiskowo-Sportowej w Lutyni w tych dniach jest również wstrzymana. Wszystkie zajęcia, które miały odbywać się w tych dniach są odwołane. Ponadto przypominamy, że zgodnie z Ustawą o dniach wolnych od pracy na podstawie Dz. U. 2020.0.1920. tj. Ustawa z dnia 18 stycznia 1951r. O dniach wolnych od pracy – dzień 1 listopada (środa) jest traktowany jako dzień wolny od pracy. W tym dniu hala również jest wyłączona z użytku. Celem zasięgnięcia szczegółów prosimy o kontakt z osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie zajęć. Za utrudnienia przepraszamy.

2 i 3 LISTOPADA – hala wyłączona z użytku