Akademia Wiedzy o Prawie - konkurs

            W dniu 07.03.2024roku w naszej szkole  odbyła się IX edycji Akademii - Konkursu Wiedzy o Prawie pt. ,,Edukacja prawna dzieci i młodzieży z Krajową Izbą Radców Prawnych – odkrywaj, ucz się i rozwijaj! Działania na rzecz edukacji prawnej realizowanie przez Krajową Izbę Radców Prawnych ,,

            Akademia Wiedzy o Prawie daje uczniom możliwość sprawdzenia swojej wiedzy prawniczej, pogłębienia jej oraz zmierzenia się z rówieśnikami. Celem Konkursu jest działanie na rzecz poszerzenia i pogłębienia wiedzy o prawie wśród nastoletnich Polaków, wzrost świadomości prawnej dzieci i młodzieży, kształtowanie postaw szacunku do prawa wśród dzieci i młodzieży oraz propagowanie związków prawa polskiego z prawem międzynarodowym.

 

            Uczniowie  naszej szkoły  podjęli wyzwanie i wzięli udział w  konkursie. 16 osób przystąpiło do testu składającego się 50 pytań wiedzy o prawie, demokracji, strukturach państwowych, systemie sądowniczym i konstytucji. Większość  zagadnień była związana Wiedzą o Społeczeństwie  realizowaną w klasach ósmych oraz ogólnie  wiedzy prawniczej czy też znajomości zagadnień Konstytucji RP.  Możemy się pochwalić  sukcesem  naszych uczniów  bo aż  dwanaście osób przeszło do II etapu– okręgowego , który odbędzie się  w dniach 25 – 26 marca 2024 r.

 

Przed  nami wytężona praca i walka o finał –Etap centralny, który   będzie składał się z wypowiedzi ustnej przed Centralną Komisją  Radców Prawnych w Warszawie  Akademii Konkursu i odbędzie się 17 kwietnia 2024r. Gratulujemy i życzymy powodzenia wszystkim uczestnikom kolejnych etapów konkursu.

 

 

15 marca 2024