22 marca 2024

Szanowni Państwo Dyrektorzy,na prośbę Pani Barbary Nowackiej Minister Edukacji, uprzejmie proszę orozważenie możliwości przyłączenia się do promowania akcji Godzina dlaZiemi (WWF) dedykowanej rzekom. Akcja polega na wyłączeniu oświetlenia(tak zewnętrznego, jak i zbędnych świateł wewnątrz budynku) 23 marca ogodzinie 20:30. Jest to przedsięwzięcie szczytne i godne wsparcia.Poniżej szczegółowe informacje przygotowane przez organizatora dowykorzystania w akcji promocyjnej.Akcja Godzina dla Ziemi WWF odbędzie się 23 marca o godz. 20:30. Godzinadla Ziemi WWF jednoczy miliony ludzi na całym świecie. Kojarzona jestgłównie z tym, że w symbolicznym geście troski o przyszłość naszejplanety na jedną godzinę ludzie gaszą światła w swoich domach, ainstytucje wygaszają oświetlenie w budynkach użyteczności publicznej. Coroku bierze w niej udział nawet kilkadziesiąt milionów ludzi i kilkasetmiast na całym świecie. W Polsce w poprzednich edycjach zaangażowało sięblisko sto miast, wygaszając oświetlenie publicznych obiektów. Zgasłorównież oświetlenie zewnętrzne w warszawskich ministerstwach. Tegorocznąedycję Godziny dla Ziemi WWF w Polsce dedykujemy rzekom. Rzeka to nietylko woda płynąca w korycie. To coś znacznie cenniejszego. Rzeka tocały ekosystem, który tej wodzie towarzyszy: rośliny i zwierzęta żyjącew nurcie rzeki i w jej dolinie oraz te, które odwiedzają ją w czasiewędrówek czy tarła. Rzeki to także dla wielu z nas miejsce do rekreacji.Są również naszym dziedzictwem, które pilnie potrzebuje ochrony. Przezwieloletnie przekształcenia, zabudowę hydrotechniczną i antropogenicznezanieczyszczenia (w tym słone wody pokopalniane) w dobrym stanie zostałozaledwie 1,1% polskich rzek. Polskie rzeki umierają i potrzebująnaszego, ludzkiego wsparcia. Potrzebne są natychmiastowe, zdecydowanekroki. Zróbmy je razem! Godzina dla Ziemi WWF łączy ludzi całego świataponad podziałami. Gasząc światła na symboliczną godzinę można dołączyćdo globalnego ruchu ekologicznego i milionów ludzi na całym świecie.Wierzymy, że tegoroczna idea przyświecająca Godzinie dla Ziemi WWFznajdzie u Państwa uznanie. Wspólnie możemy chronić to, co mamynajcenniejszego – naszą planetę, która jest naszym wspólnym domem.Więcej informacji o tegorocznej akcji dostępnych jest na stroniegodzinadlaziemi.pl. Organizatorzy akcji chętnie odpowiedzą na wszelkiepytania czy wątpliwości. Proszę kierować je do koordynatorki akcji PaniEwy Paluszkiewicz drogą mailową na adres: epaluszkiewicz@wwf.pl lubtelefonicznie pod numerem telefonu +48 691 101 696. W przypadku chęciuczestnictwa proszę o mailowe lub telefoniczne potwierdzenie do Pani EwyPaluszkiewicz.Z wyrazami szacunkuEwa SkrzywanekDolnośląski Kurator Oświaty

 

Akcja "Godzina dla ziemi"