05 września 2020

 

 

Szanowni Państwo,
Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dn.25 stycznia 2018r. poz.214 szkoła jest zobowiązana do przeprowadzenia diagnozy czynników chroniących i czynników ryzyka występujących w środowisku szkolnym. Diagnoza ta oparta jest o badanie ankietowe. W związku z zaistniałą sytuacją pandemii postanowiliśmy 
w tym roku szkolnym przeprowadzić je on-line.


Zwracamy się zatem ze szczególną prośbą do wszystkich rodziców klas piątych, szóstych, siódmych i ósmych i prosimy o wypełnienie poniższej ankiety w terminie do 10 września br. Udział w badaniu jest całkowicie anonimowy i DOBROWOLNY. Wszystkim Państwu, którzy odpowiecie na naszą prośbę, z góry serdecznie dziękujemy !

 

Zespół wychowawczy SP w Lutyni

 

Link do ANKIETY:  https://forms.gle/MLJGkkMg3iWtm2HQ7

 

 

 

 

 

Ankieta on-line dla rodziców