Apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości

11 listopada to święto odzyskania niepodległości przez Polskę. Po 123 latach niewoli nasz kraj wyzwolił się spod panowania zaborców: Rosji, Prus i Austrii. Przez ponad wiek Polska nie istniała na mapie świata. Żył jednak naród, jego kultura i odwaga.

 

W piątek 10 listopada 2023 roku w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II  odbył się uroczysty apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości. W części artystycznej apelu wzięli udział uczniowie z klasy 6a, 6b i 6c.

 

Celem uroczystej akademii było kształcenie postawy szacunku do historii naszego kraju, symboli narodowych i właściwego zachowania się podczas uroczystości oraz rozwijanie przynależności narodowej.

 

Apel rozpoczął się od odśpiewania hymnu, następnie uczniowie pod kierunkiem wychowawców  recytowali poezję patriotyczną i śpiewali okolicznościowe pieśni.  Pani Dyrektor Jadwiga Rybacka w swoim przemówieniu  zaznaczyła, że jest dumna z nas wszystkich, gdyż swoją postawą okazujemy szacunek do  historii Polski, naszych przodków, tradycji.

 

Na szczególną uwagę zasługują uczniowie, którzy brali udział w przedstawieniu:

Prowadzący : Zuzanna Sarżyńska kl. 6c i Tymoteusz Baraniecki  kl. 7b

Recytatorzy: Kornelia Kordowiak kl. 6a, Martyna Maciejewska kl. 6a, Amelia Gregorek kl.6a,  Malwina Ceckowska kl. 6c, Emilia Chwalisz kl. 6c, Julia Kisielewicz kl. 6b , Krzysztof Żbikowski kl. 6b, Mateusz Gryglewicz kl. 6a, Robert Janikowski kl. 6a.

Soliści: Agata Cholewa kl. 5b, Justyna Wolska kl. 5b, Joanna Majchrzak kl. 6b, Gabriela Gruszczyńska kl. 6b, Antoni Łuniewicz kl. 7a.

Chór szkolny i wszyscy uczniowie klas 6.

 

Gratulujemy wszystkim pięknego występu.

 

Opracowała: Edyta Lipińska

13 listopada 2023