Debata na lekcji chemii

 

 

Debata w klasie 8b w Szkole Podstawowej w Lutyni była ważnym wydarzeniem edukacyjnym. Dyskusja na temat chemicznych aspektów wpływu aktywności fizycznej na zdrowie psychiczne, zorganizowana pod kierownictwem Pani Moniki Oleradzkiej jest przykładem zaangażowania uczniów w głębokie i znaczące tematy naukowe, co rozwija ich zdolności analityczne i krytyczne myślenie.

 

Uczniowie klasy 8b przystąpili do rzeczowej i kulturalnej wymiany argumentów. Każdy uczestnik miał możliwość wyrażenia swoich myśli w trzy minutowych wystąpieniach, co pozwoliło na dogłębne i zróżnicowane rozpatrzenie tematu. Szczególnie interesujące mogło być zastosowanie dowodów naukowych oraz osobistych doświadczeń przez uczniów, co świadczy o ich zaangażowaniu i przygotowaniu. W grupie propozycji zasiadali Paulina Stefańska, Maja Mikita, Róża Trzcińska, Sofia Konstatynowicz. Natomiast w grupie opozycji znajdowali się Zofia Buzar, Julia Brzuzka, Hanna Kaznowska i Zofia Karczewska. W skład Jury weszli: Marianna Grzechnik i Karol Siekierka. Nadzór nad organizacja czasową pełnili Małgorzata Skrycka i Igor Śmieszniak.

 

Grupa propozycji i opozycji, mimo różnic w punktach widzenia, wspólnie dążyła do zgłębiania tematu, co z pewnością wzbogaciło debatę. Ostateczne głosowanie pokazało, że większość uczniów zgadza się z tezą o pozytywnym wpływie aktywności fizycznej na zdrowie psychiczne, co jest zgodne z aktualnymi badaniami w dziedzinie psychologii i medycyny.

Podsumowanie przez Panią Dyrektor Jadwigę Rybacką tylko potwierdziło sukces tego przedsięwzięcia edukacyjnego. Gratulacje dla uczestników oraz nauczycielki za jej trud w przygotowaniu i przeprowadzeniu debaty wskazują na ważność takich inicjatyw w szkolnym kalendarzu. To nie tylko okazja do nauki, ale również moment na rozwijanie umiejętności publicznego wystąpienia i argumentacji.

 

Wydarzenie to z pewnością zostanie zapamiętane przez uczniów jako wartościowa lekcja, pokazująca, jak nauka może być bezpośrednio związana z codziennym życiem i jego jakością.

 

opracowała: Adriana Tomaszek-Nowakowski

 

15 maja 2024