Gala rozdania listów gratulacyjnych najzdolniejszym uczniom z gminy Miękinia


 

 

W dniu 28 marca 2023 najzdolniejsi uczniowie klas 4-8 w Samorządowym Ośrodku Kultury w Miękini z rąk Burmistrza Jan Mariana Grzegorczyna otrzymali listy gratulacyjne za bardzo wysokie wyniki w nauce uzyskane na I semestr bieżącego roku szkolnego.

 

Podczas tej uroczystej gali uczniowie z trzech szkół gminnych zaprezentowali swoje wynik w nauce oraz podzielili się swoimi planami na przyszłość, przedstawiając prezentacje multimedialne o każdej ze szkół. Po prezentacjach i gratulacjach otrzymanych od Burmistrza, dyrektor Samorządowego Centrum Usług Wspólnych - p. Mazurkiewicz oraz Dyrektor ZSP w Lutyni - p. Rybackiej uczniowie mieli czas na integrację oraz słodki poczęstunek.

 

Raz jeszcze serdecznie gratulujemy uczniom, którzy uzyskali stypendium Burmistrza Miękini oraz ich rodzicom tak wspaniałych wyników w nauce.

 

Grono Pedagogiczne Szkoły

05 kwietnia 2023