SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA ii W LUTYNI

Rozkład jazdy autobusu szkolnego

 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lutyni

                                      Rok szkolny 2020-/2021

                                      ważny od 04.09.2020*

                                                                        

I. PRZYJAZDY:

Autobus nr  1

Lutynia-Łowęcice-Radakowice-Kolonia Klęka-Lutynia

7:20 Łowęcice

7:25 Radakowice

7:30 Kolonia Klęka

 

Autobus nr  1

Lutynia-Wróblowice-Lutynia

7:45 Wróblowice

 

Autobus nr 2

Lutynia-Gałówek-Gałów-Zakrzyce-Lutynia

7:25 Gałówek

7:35 Gałów

7:40 Zakrzyce

 

7:55 Przedszkole Niebieski Słonik, 8:05 Przedszkole Chatka

 

Autobus nr  1

Lutynia-Łowęcice-Radakowice-Kolonia Klęka-Wróblowice-Lutynia

8:25 Łowęcice

8:30 Radakowice

8:35 Kolonia Klęka

8:40 Wróblowice

 

Autobus nr 2

Lutynia-Gałówek-Gałów-Zakrzyce-Lutynia

8:25 Gałówek

8:30 Gałów

8:35 Zakrzyce

 

II. ODJAZDY:

Autobus nr 1

11:45 Lutynia-Wróblowice-Kolonia Klęka-Radakowice-Łowęcice-Lutynia

Autobus nr 2

11:45 Lutynia-Zakrzyce-Gałów-Galówek-Lutynia

 

Autobus nr 1

12:45 Lutynia-Wróblowice-Kolonia Klęka-Radakowice-Łowęcice-Lutynia

Autobus nr 2

12:45 Lutynia-Zakrzyce-Gałów-Gałówek-Lutynia

 

Autobus nr 1

13:40 Lutynia-Wróblowice-Kolonia Klęka-Radakowice-Łowęcice-Lutynia     

Autobus nr 2

13:30 Przedszkole Niebieski Słonik, 13:35 Przedszkole Chatka

 

13:40 Lutynia-Zakrzyce-Gałówek-Gałów-Lutynia

 

Autobus nr 1

14:35 Lutynia-Wróblowice-Kolonia Klęka-Radakowice-Łowęcice-Lutynia

Autobus nr 2

14:35 Lutynia-Zakrzyce-Gałów-Gałówek-Lutynia

 

Autobus nr 1

15:30 Lutynia-Wróblowice-Kolonia Klęka-Radakowice-Łowęcice-Lutynia

Autobus nr 2

15:30 Lutynia-Zakrzyce-Gałów-Gałówek-Lutynia

 

*UWAGA!

1. Powyższy rozkład jazdy autobusu szkolnego obowiązuje od poniedziałku do piątku.

2. Przewidywany czas oczekiwania na Przyjazd autobusu wynosi +/- 5 min.

3. Należy stawić się na przystankach w miejscowościach zamieszkania 5 min. przed planowym przyjazdem autobusu.

4. Jeśli liczba dzieci dowożonych przekroczy liczbę miejsc w autobusie, poszczególne kursy Odjazdy dla każdego z autobusów mogą zostać rozdzielone, co wydłuży powrót dzieci do domu.

5. w autobusie obowiązuje maseczka/przyłbica.