Publiczne Przedszkole w Lutyni

Grupa Do grupy „Skrzaty” uczęszczają dzieci 3,4-letnie. Z dziećmi pracują panie Kamila Lusar i Monika
Wróblewska.
Dzieci z naszej grupy poznają siebie nawzajem, panie i przedszkole. Najwięcej czasu poświęcamy na
naukę samodzielności i wspaniałą wspólną zabawę, podczas której uczymy się wielu nowych i
ciekawych rzeczy. Realizując treści programowe z różnych obszarów edukacyjnych podejmujemy
różne formy aktywności dzieci: społeczną, językową, poznawczą, artystyczną oraz ruchową i
zdrowotną. Nasz dzień zajmują wesołe zabawy w kącikach tematycznych oraz różnorodne zajęcia i
zabawy rozwijające naszą samodzielność i zapoznające nas z najbliższym środowiskiem. Zawsze
dbamy o naszą salę sprzątając zabawki oraz pomagając w jej upiększaniu i dekorowaniu. Często
wychodzimy też na spacery i lubimy bawić się na placu przedszkolnym. Po całym dniu wypełnionym
wrażeniami odpoczywamy słuchając muzyki relaksacyjnej i bajek.