12 czerwca 2023

HARMONOGRAM ZEBRAŃ KLASOWYCH
DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS 1
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lutyni
KOREKTA