13 czerwca 2022

HARMONOGRAM ZEBRAŃ KLASOWYCH
DLA RODZICÓW UCZNIÓW PRZYSZŁOROCZNYCH KLAS 1
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lutyni