Informacja dla rodziców

 

Dyrektor ZSP w Lutyni informuje, że w dniach

od 15.04.2019 r. – 17.04.2019 r. w szkole odbywać się będą egzaminy klas ósmych.

W związku z powyższym przypominam, że są to dla uczniów dni wolne od nauki, w oparciu o ustalony

w dniu 28.09.2018 r. przez dyrektora szkoły z Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim wykaz dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019.

Na hali sportowej nie przewiduje się prowadzenia zajęć przez pracowników SOK Miękinia.

 

12 kwietnia 2019

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lutyni