12 stycznia 2021

Szanowni Państwo,

        decyzją Rządu RP od dnia 18 stycznia 2021r. (poniedziałek) klasy 1-3 wznawiają naukę stacjonarną. Klasy 4 – 8 kontynuują edukację zdalną według wcześniej ustalonego planu zajęć korzystając z platformy Microsoft Teams oraz dziennika elektronicznego Vulcan.

     Zajęcia edukacji wczesnoszkolnej, koła, zdw, zajęcia specjalistyczne (rewalidacyjne, korekcyjno – kompensacyjne oraz logopedyczne) oraz zajęcia z gimnastyki korekcyjnej będą odbywały się zgodnie z planem zajęć ustalonym na rok szkolny 2020/2021. Ze względu na obowiązujące wytyczne nastąpi jedynie korekta realizacji godzin zajęć ruchowych, która nie wpływa na godziny kończenia zajęć przez dzieci – o zmianach powiadomią Państwa wychowawcy klas, których te zmiany dotyczą. Aktualny plan będzie również widoczny w dzienniku elektronicznym. Świetlica szkolna będzie czynna w godzinach 6.30 – 7.30 oraz 11.30 – 17.00. Stołówka wydaje obiady zgodnie z obowiązującym harmonogramem
w reżimie sanitarnym.

 

 Uwaga: Zgłoszenia na obiady są przyjmowane u intendenta do tj. 15 stycznia (piątek) do godziny 9.00!

 

          Od 18 stycznia 2021r. (poniedziałek), ze względu na reżim sanitarny, zostanie wprowadzona zmiana organizacji wchodzenia uczniów klas 1 – 3 na teren placówki. Uczniowie z klas 1abc oraz 2abc korzystają z wejścia głównego do Szkoły Podstawowej, natomiast uczniowie z klas 3abc – z wejścia głównego na halę sportową, skąd kierują się bezpośrednio do swoich szatni.

 

         Wszystkich obowiązują obostrzenia w postaci: zasłaniania nosa i ust, dezynfekcji rąk, zachowania dystansu społecznego. W przedsionku mogą przebywać tylko 3 osoby.

 

           W dalszym ciągu obowiązują wyznaczone godziny odbioru dzieci ze świetlicy szkolnej:  w godzinach 11.30 – 13.00 osoby upoważnione mogą odebrać dziecko o dowolnej godzinie. Po godzinie 13.00 odbiór dzieci będzie możliwy jedynie o następujących godzinach:
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00. Prosimy o przestrzeganie wymienionych godzin.  Odbiory dzieci odbywają się w wejściu głównym do budynku SP.

 

Rodziców dzieci dojeżdżających prosimy również o zapoznanie się z aktualnym rozkładem jazdy autobusu szkolnego, który znajduje się poniżej w pliku pdf!

 

 

Rozkład jazdy autobusów - plik pdf

 

Informuję, że dotychczas wprowadzone Procedury zapewnienia bezpieczeństwa
w związku z wystąpieniem COVID-19 są obowiązujące i należy ich przestrzegać!

 

Z poważaniem,

Dyrektor ZSP w Lutyni

Informacja dla rodziców