27 kwietnia 2022

           

                                                                                                                                           Lutynia,27.04.2022

 

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Lutyni informuje, że podczas przeprowadzania protokołu rekrutacyjnego w Publicznym Przedszkolu na rok szkolny 2022/2023 dotyczącego przyjęcia dzieci z rocznika 2019 nastąpiła pomyłka w punktacji przyjęcia dzieci do placówki.

 

Na liście dzieci przyjętych do placówki dolna granica wyniosła 12,25 pkt, a nie jak podano wcześniej 11.25 pkt.

Informacja dotycząca rekrutacji