19 czerwca 2023

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

 

uprzejmie informujemy, że Wojewoda Dolnośląski, w ramach realizacji projektu pt. „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku – Etap II” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa, organizuje bezpłatny wypoczynek dla dzieci polskich i cudzoziemskich z terenu województwa dolnośląskiego podczas wakacji.

W tym celu na ostatnim etapie jest podpisywanie umów z wykonawcą, jakim jest Biuro Podróży „KON TIKI” Łabaz i Grochantz Spółka Jawna, ul. Kościuszki 34, lok. 9, 50-012 Wrocław. Umowy dotyczą organizacji wyjazdów integracyjnych dla dzieci cudzoziemskich i polskich w przedziale wiekowym 7-15 lat podczas wakacji 2023 r. w terminach, grupach i na zasadach rekrutacji opisanych szczegółowo w piśmie organizatora przekazanym w załączeniu.

Opiekunowie prawni/rodzice dzieci cudzoziemskich ubiegających się o uczestnictwo w wypoczynku, powinni złożyć w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu pl. Powstańców Warszawy 1 (na stanowisku nr 1), bądź w Delegaturze Urzędu w Legnicy ul. F. Skarbka 3 (na stanowisku nr 13), bądź Jeleniej Górze ul. Piłsudskiego 12 (na stanowisku nr 1 na sali obsługi klienta) w terminie do 26. 06. 2023 r. - dla pierwszego turnusu, do 24. 07. 2023 r. - dla drugiego turnusu oraz do 02.08.2023 r. - dla trzeciego turnusu odpowiednią ankietę uczestnika projektu wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w ramach projektu oraz okazaniem dokumentu stanowiącego podstawę pobytu dziecka w Rzeczpospolitej Polskiej. Powyższe jest niezbędne do potwierdzenia, że dzieci obywateli państw trzecich kwalifikują się do grupy docelowej projektu. Prosimy o zabranie dokumentów tożsamości rodziców/opiekunów prawnych zapisanych dzieci. Obecność dzieci w czasie składania ankiety nie jest wymagana.

We wszelkich sprawach dotyczących zimowiska proszę kontaktować się z Wykonawcą – biurem Podróży KONTIKI.

Kuratorium Oświaty nie jest organizatorem wypoczynku o którym mowa w niniejszej wiadomości i nie udziela informacji z nim związanych.

 

ZAŁĄCZNIKI: 

 

https://www.zsp-lutynia.pl/lib/lhzy9p/fwdinformacjaoorganizowanymprzezwojewoddolnolskieg-lj31jr24.zip

 

 

 

 

 

Informacja o organizowanym przez Wojewodę Dolnośląskiego bezpłatnym wypoczynku dzieci podczas wakacji