21 maja 2023

Szanowni Państwo,Jan Marian Grzegorczyn Burmistrz Miękini podpisał umowę na realizację Programu Polityki Zdrowotnej o nazwie "Program polityki zdrowotnej zzakresu  szczepień przeciw meningokokom typu B prowadzony wśród dzieci od 2 miesiąca życia do 12 miesiąca życia zamieszkałych na terenie gminy Miękinia na lata 2023 - 2026". Szczepieniami objęte będą dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Miękinia, które spełniają łącznie kryteria:

 

a) wiek dziecka - od 2 do 12 miesiąca życia,

b) rodzice/opiekuni prawni wyrażają zgodę na szczepienie,

c) brak przeciwwskazań do szczepienia,

d) dokument potwierdzający rozliczenie podatku dochodowego na terenie gminy Miękinia - przynajmniej przez jednego rodzica/opiekuna prawnegodziecka.

 

Szczepienia są dobrowolne, bezpłatne, w całości koszt pokrywany jest z budżetu gminy Miękinia. Na tel cel w bieżącym roku przeznaczonych zostało prawie 200 tys. zł, całość programu to koszt ponad 1 mln zł. Szczepienia odbywać się będą szczepionką Bexsero, w przychodni w Pisarzowicach ul. Wrocławska 22/1

 

Informacja odnośnie szczepień