InterACT "Każdy z nas jest inny i każdy taki sam"

W roku szkolnym 2022/2023 w naszej szkole realizowaliśmy program InterACT "Każdy z nas jest inny i każdy taki sam". 

Celem programu jest kształtowanie adekwatnych postaw wśród dzieci w wieku wczesnoszkolnym wobec różnych form niepełnosprawności. Program uczy również, że różnimy się od siebie, ale nie przeszkadza to w tym, żebyśmy mogli razem się bawić, razem się uczyć i szanować. Dzieci uczą się też co robić, a czego nie robić aby komunikowanie się było skuteczne i przebiegało w przyjaznej atmosferze. Przesłanie programu brzmi: każdy z nas jest inny i każdy taki sam - każdy z nas jest wyjątkowy! Uczyliśmy się budować świat bezpieczny i przyjazny dla wszystkich! 

 

Zajęcia były przeprowadzane w klasach pierwszych, w roku szkolnym 2022/ 2023. Każda klasa miała dwa ciekawe spotkania, na których omawialiśmy obejrzany film, dzieliliśmy się swoimi doświadczeniami i uzupełniliśmy zeszyty ćwiczeń. Każdy uczestnik zajęć na koniec otrzymał wyjątkowy dyplom. 
Zobaczcie jak dobrze się bawiliśmy!
 
Martyna Sarnowicz - pedagog szkolny
Małgorzata Bibrowicz - logopeda 

 

17 maja 2023