31 stycznia 2024

Szanowni Państwo,

 

               W imieniu samorządu radców prawnych oraz własnym mam przyjemność zaprosić uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych z całego kraju do udziału w IX edycji ogólnopolskiego Konkursu „Akademia Wiedzy o Prawie”. Celem konkursu jest wszechstronne działanie na rzecz poszerzenia i pogłębienia wiedzy o prawie, wzrost świadomości prawnej dzieci i młodzieży, kształtowanie postaw szacunku do prawa, a także propagowanie związków prawa polskiego z prawem międzynarodowym. Tegoroczna edycja Konkursu składać się będzie z trzech etapów. Dwa pierwsze etapy wzorem lat ubiegłych odbywać się będą w formule online, z kolei finał Akademii odbędzie się stacjonarnie w Warszawie. Szczegóły tegorocznej IX edycji, którą inaugurujemy etapem szkolnym w dniu 7 marca br., znajdują się na stronie: https://edukacjaprawna.kirp.pl

 

 

 

 

 

IX edycja ogólnopolskiego Konkursu „Akademia Wiedzy o Prawie”