30 kwietnia 2020

 

Kolejna myśl Jana Pawła II do refleksji: