23 października 2020

Dyrektor ZSP w Lutyni informuje, że w związku z decyzją
rządu z dnia 23 października br. wprowadza się dla klas 4-8
nauczanie zdalne w okresie:
od 26 października do 8 listopada.
Wszelkie informacje organizacyjne będą przekazywane przez dziennik elektroniczny.

Komunikat Dyrektora Szkoły