19 maja 2020

Szanowni Państwo,

 

uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej od 25 maja br. w naszej placówce organizowane będą zajęcia opiekuńczo - wychowawcze dla klas edukacji wczesnoszkolnej.

 

Od 25 maja br. uczniowie klas VIII szkoły podstawowej będą mieli możliwość korzystania z dobrowolnych konsultacji na terenie szkoły z przedmiotów egzaminacyjnych (język polski, matematyka i język angielski).

 

Od 1 czerwca br. uczniowie pozostałych klas ze szkół dla dzieci i młodzieży będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły.

 

Wszyscy uczniowie klas 1 – 8 w dalszym ciągu kontynuują edukację zdalną. O wszystkich pojawiających się zmianach będziecie Państwo informowani na bieżąco.

 

Z poważaniem,

Dyrektor ZSP – Jadwiga Rybacka

 

Komunikat Dyrektora ZSP