20 stycznia 2022

Dzień dobry,

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Oddział Regionalny we Wrocławiu Placówka Terenowa w Środzie Śląskiej informuje o inauguracji III edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym

 

pod hasłem "Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy". Patronat Honorowy nad przedsięwzięciem sprawuje Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek.

 

Konkurs prowadzony jest w ramach działań na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników. Jego celem jest promowanie prawidłowych nawyków i zachowania dzieci podczas pracy i zabawy na terenie gospodarstwa rolnego.

 

Konkurs ten będzie przebiegał dwuetapowo: na poziomie wojewódzkim i centralnym.

 

Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci urodzone w latach 2008-2011, których przynajmniej jeden z rodziców/opiekunów prawnych podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników, w okresie przyjmowania zgłoszeń do Konkursu.

 

Uczestnik z racji niepełnoletności musi posiadać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w konkursie.

 

Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki (min. 4 wersy) popularyzującej sposoby ograniczenia ryzyka upadków osób w gospodarstwach rolnych.

 

W rymowance muszą się znaleźć przynajmniej 4 słowa spośród niżej wymienionych, użyte w dowolnej liczbie i formie.

 

Wymagane słowa: upadek, przyczyna, prewencja, zdrowie, buty, ślisko, bezpieczeństwo, wchodzić.

 

Kompletne zgłoszenie (rymowankę oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy) zainteresowany powinien przesłać/dostarczyć w terminie do dnia 15.03.2022 roku do PT KRUS w Środzie Śląskiej, ul. Świdnicka 17, 55-300 Środa Śląska.

 

W załączeniu przesyłam regulamin konkursu, w którym znajduje się również formularz zgłoszeniowy oraz plakat konkursowy.

 

Proszę uprzejmie o wywieszenie plakatu w Państwa szkole.

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie :)

 

 

 

Z poważaniem

 

Joanna Dwornicka

INSPEKTOR

 

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

PT KRUS W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

 

Ul. Świdnicka 17, 55-300 Środa Śląska , Polska

 

T: +48 713967414; IP: 6450514

 

 
Konkurs na rymowankę KRUS