Konkurs profilaktyczny "Stop uzależnieniom" rozstrzygnięty!

 

W dniu 10 listopada 2020r. odbyło się podsumowanie szkolnego konkursu profilaktycznego „Stop Uzależnieniom”. Organizatorkami konkursu były p. Agata Czarnecka –pedagog szkolny, oraz p. Agnieszka Kucza – pedagog specjalny. Głównym celem konkursu była profilaktyka uzależnień wśród uczniów.

Konkurs przebiegał w trzech kategoriach. Uczniowie klasy I-III oraz IV – V, mieli za zadanie przygotować plakat związany ściśle z profilaktyką uzależnień, natomiast uczniowie klas VI- VIII przygotować prezentację multimedialną o wybranym uzależnieniu. Najlepszą pracą wykonaną przez dzieci młodsze, okazał się plakat wykonany przez uczniów z IIIb, natomiast za najciekawszą prezentację multimedialną komisja uznała pracę Michała Rosika z klasy 7c. Za udział w konkursie uczestnicy otrzymali cenne nagrody rzeczowe. Prace przygotowane w ramach konkursu zostały zaprezentowane obok wejścia głównego w budynku szkolnym.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom konkursu oraz wychowawcom za zaangażowanie i przygotowanie prac konkursowych.

 

20 listopada 2020