Laboratoria Przyszłości

Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

 

Obecnie w skład wyposażenia podstawowego wchodzą:

•    Drukarki 3D z akcesoriami (w tym aplikacjami, slicerami etc.)

•    Mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami

•    Sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, mikrofony, oświetlenie etc.)

•    Stacje lutownicze (do mikrokontrolerów).

27 września 2022