Laboratoria Przyszłości - lekcja z LEGO SPIKE klasy 7

Przebywanie odległości - w trakcie zajęć uczniowie mieli zbudować i  zaprogramować  nosorożca, aby się uruchamiał i zatrzymywał, zanim w coś uderzy.

 

Podczas tej lekcji uczniowie przypomnieli sobie kluczowe pojęcia matematyczne, takie jak:

  • szacowanie odległości,

  • obliczanie obwodu koła za pomocą wzoru pi x d.

10 kwietnia 2023