Lekcja o recyklingu. Zagospodarowanie odpadów - klasa 4b

W połowie maja klasę 4b odwiedziły przedstawicielki Alba Organizacja Odzysku Opakowań S.A. Uczniowie mieli okazję dowiedzieć się ,że  jednym z ważniejszych elementów gospodarki odpadami jest odzyskiwanie surowców wtórnych ze śmieci. Głównymi zadaniami tego działania są: zmniejszenie ilości składowanych odpadów, oszczędność zasobów naturalnych, oszczędność energii, ochrona środowiska naturalnego. Pani Justyna Osowska i Pani Iwona Dąbrowska Wałach opowiadały uczniom, że odzysk surowców wtórnych rozpoczyna się już w gospodarstwach domowych, tam odpady są wstępnie segregowane. Mówiły, że jest to bardzo ważny etap odzysku, który znacznie zwiększa wydajność dalszego pozyskiwania oraz przetwarzania surowców wtórnych. Następnie
odpady surowcowe transportowane są do oddziałów ALBA, gdzie w sortowniach wyodrębnione zostają: szkło, makulatura, butelki typu PET, folia, chemia gospodarcza, inne tworzywa twarde i miękkie, metale żelazne i nieżelazne. Dzieci mogły dotkać i pooglądać część tych odpadów. Wszyscy zdziwiliśmy się, gdy zaproszone panie powiedziały nam, że z tych surowców wtórnych powstaje  biżuteria, ubrania, zabawki, meble a nawet banknoty. Na koniec Panie zorganizowały konkurs wiedzy ekologicznej i każdy z uczniów dostał nagrodę. Bardzo dziękujemy za ciekawą lekcje o ekologii i przybliżeniu pracy ,tak ważnej w przyszłości.

 

Edyta Lipińska

 

27 maja 2022