MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ SPORTU

 

 

6 kwietnia 2022 roku w szkole podstawowej w Lutyni obchodzono Międzynarodowy Dzień Sportu. Tego dnia uczniowie oraz nauczyciele przyszli do szkoły w dresie. Podczas każdej lekcji odbywały się dwuminutowe ćwiczenia śródlekcyjne, a podczas przerw minikonkursy sportowe. Nauczyciele młodszych klas zorganizowali sportowe zmagania w sali gimnastycznej oraz nawet na szkolnym korytarzu. Ten aktywny i sportowy dzień zostanie na stałe wpisany w szkolny kalendarz i z pewnością będzie obchodzony corocznie.

 

Nauczyciele wf

09 kwietnia 2022