26 listopada 2021

1.  ORGANIZATOREM konkursu jest świetlica Szkoły Podstawowej w Lutyni.

 

2. WARUNKI UCZESTNICTWA:- udział w konkursie mogą wziąć uczniowie klas I – III uczęszczający na zajęcia do świetlicy szkolnej,- każdy uczestnik może przedstawić jedną pracę,- praca zawiera metryczkę – imię i nazwisko dziecka, klasa.

 

3. CELE KONKURSU:- rozwijanie wyobraźni, kreatywności oraz pobudzanie aktywności twórczej dzieci,- rozwijanie wrażliwości estetycznej,

- umożliwienie przedstawienia własnej wizji, nastroju oraz tradycji Świąt Bożego  Narodzenia,

- umiejętność korzystania z różnych technik plastycznych,- umiejętność własnoręcznego wykonania kartki świątecznej,

- stworzenie uczniom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych,- dobra zabawa.

 

4. ZADANIE KONKURSOWE:

Kartkę świąteczną wykonujemy w formacie A5 lub A4,  dowolną techniką (kredki i farby różnego rodzaju, papier kolorowy, bibuła itp.).

 

5. TERMIN I WARUNKI DOSTARCZENIA PRAC:

Prace należy przekazać paniom wychowawczyniom świetlicy do piątku - 17.12.2021r. włącznie.

 

6. OCENA PRAC I ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD:

-  o wyłonieniu zwycięzców konkursu zdecyduje jury powołana przez organizatora,

- wyniki będą ogłoszone w dniu  21.12.2021r.,

- prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:*  oryginalność,*  pomysłowość,* estetyka wykonania,* nawiązanie do tradycji świątecznych,* wrażenia artystyczne,* samodzielność,

- dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody,

- wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.

Serdecznie zapraszamy 

 

Dziękuję i pozdrawiam,

Ewa Justyńska

"Najpiękniejsza kartka świąteczna”