Nasi najzdolniejsi uczniowie - listy gratulacyjne
Burmistrz Jan Marian Grzegorczyn nagrodził 48 uczniów ze szkół podstawowych w gminie Miękinia za bardzo dobre wyniki w nauce.
 
20 marca br. uczniowie ze średnią ocen co najmniej 5,10 odebrali z rąk burmistrza Miękini uroczyste gratulacje i podziękowania za zaangażowanie i zapał w zdobywaniu wiedzy. Przysługuje im również stypendium. Podczas uroczystości czekał na nich słodki poczęstunek.
 
Wszystkim nagrodzonym uczniom, ich rodzicom i nauczycielom serdecznie gratulujemy!
21 marca 2024