26 października 2020

 

W związku z licznymi zapytaniami rodziców, dyrektor ZSPw Lutyni informuje, że zgodnie obowiązującą procedurą sanitarną i wytycznymi GIS dyrektor wszczyna procedurę epidemiczną jedynie w przypadku potwierdzenia (pozytywny wynik testu na Covid) u pracownika szkoły lub u ucznia. Jeśli osobą zarażoną jest rodzica dziecka, rodzina podlega kwarantannie na okres ustalony przez Sanepid. Dziecko na czas kwarantanny pozostaje w domu.
 

W takim przypadku w placówce oświatowej nie wszczyna się żadnej
procedury sanitarnej.

Z poważaniem,
J. Rybacka

Lutynia, dn. 26.10.2020r

Nowy komunikat dyrektora szkoły