11 października 2018

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania obchodzony jest 29 września. Propaguje taką formę lektury, ponieważ rozwija ona wyobraźnię, wzbogaca słownictwo, buduje więzi między rodzicami i dziećmi, między czytającymi i słuchającymi . Dzień ten został ogłoszony w 2001 roku z inicjatywy Polskiej Izby Książki.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

W naszej szkole dzień ten obchodziliśmy głośno czytając. Uczniowie gimnazjum uczniom klas 0- III.

Ponieważ w tym roku obchodzimy 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, czytanym tekstem był wiersz Władysława Bełzy: „Katechizm dziecka polskiego”.Dzieci z uwagą słuchały czytanego tekstu, krótkiej pogadanki na temat właściwej postawy wobec Ojczyzny, kolorowały flagi i symbole narodowe.            

 Zachęcamy do głośnego czytania J

 

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lutyni