Podziękowanie dla Pana Stanisława Rosika – profesora historii Uniwersytetu Wrocławskiego

         

W ramach projektu edukacyjnego: „KOŚCIOŁY W NASZEJ PARAFII” realizowanego w klasach siódmych i ósmych na lekcjach religii odbyły się dwa spotkania z wyjątkowym gościem- panem profesorem Stanisławem Rosikiem. Pierwsze wydarzenie odbyło się w marcu w kościele świętego Józefa w Lutyni.

Uczniowie w „sercu naszych kościołów”, jakim jest nasza parafialna świątynia, mieli okazję zgłębić swoją wiedzę na temat jej historii, wydarzeń i związanych z nią przemian na przestrzeni wieków.

Drugie spotkanie z panem profesorem odbyło się w szkole w dniu 17 kwietnia. Młodzież otrzymała fascynującą lekcję historii na temat najdawniejszych dziejów naszych kościołów filialnych w Gałowie i Radakowicach. Uczniowie mieli okazję na nowo uświadomić sobie, jakie „perełki sakralne” znajdują się w naszej okolicy. Ileż kryją w sobie bogactwa, tajemnic, piękna, a nade wszystko jak ważną rolę odegrały i wciąż odgrywają dla okolicznej wspólnoty osób i wszystkich odwiedzających.

Pragniemy serdecznie podziękować panu profesorowi za podzielenie się z nami swoją wiedzą, pasją i za ofiarowany nam czas. Spotkania te były dla nas ważnym i niezwykle inspirującym wydarzeniem.  

                                                                                                                                              Katecheci

18 kwietnia 2023