18 marca 2020

Drodzy Rodzice,
konsultanci Telefonu Zaufania 116 111 informują, że w ostatnim czasie rozmowy z dziećmi i młodzieżą, dzwoniącą do nich, dotyczą fali emocji wynikających z obawy o siebie i bliskich oraz silnych lęków i stresu związanych z przyszłością, z niewiadomą, jaka powstała przez przechodząca prze świat falę zakażeń koronawirusem. Proszą więc szkoły – a w nich pedagogów, pedagogów specjalnych i psychologów oraz wychowawców, ale także rodziców i najbliższych naszych dzieci i młodzieży, aby zaangażowanie z ich strony było na najwyższym poziomie i aby z dziećmi i młodzieżą rozmawiać jak najwięcej, nie zostawiać ich teraz samym sobie. Proszą, aby szkoły, a w nich psycholodzy, pedagodzy i pedagodzy specjalni oraz wychowawcy byli dostępni online.


Jak informują konsultanci Telefonu Zaufania dzieci i młodzież teraz jeszcze bardziej potrzebują naszego dorosłego wsparcia, bo w wielu sytuacjach czują się osamotnieni, a trudności, jakich doświadczają są wciąż z nimi. Nasza młodzież
martwi się o zbliżające się egzaminy ósmoklasisty, oni, jak i młodsze dzieci martwią się zdrowiem dziadków czy swoich
zagranicznych przyjaciół lub bliskich, którzy za granica pracują. Trudno jest też im organizować i planować naukę i obowiązki, kiedy dookoła jest tyle paniki.

 

Proponujemy więc naszym dzieciom oraz młodzieży, aby kontaktowali się z pedagogami – p. K. Hazą, pedagogami specjalnymi – p. A. Kuczą, M. Lorek i p. J. Kotwińską, logopedą i terapeutą pedagogicznym – p. M. Bibrowicz, psychologiem – p. A. Szarapanowską – Walkiewicz oraz wychowawcami za pośrednictwem EduDziennika.


Jeżeli mają jakieś nurtujące ich pytania, obawy czy lęki związane z obecną sytuacją mogą śmiało pisać, postarają się oni być dla nich wsparciem. Jeśli dziecko nie posiada swojego konta, proszę udostępnić swoje, aby mogło skorzystać z możliwości rozmowy z wybraną, przyjazną im osobą, którą na co dzień darzą zaufaniem.
Ponadto wychowawcy, nauczyciele oraz specjaliści będą Państwu przesyłać za pośrednictwem EduDziennika materiały edukacyjne, pomocne linki, itp. do pracy/zabawy z dziećmi.

 

Z poważaniem,
J. Rybacka – dyrektor ZSP w Lutyni

 

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna