28 listopada 2021

 

W listopadzie br. ruszyły w  szkole zajęcia biofeedback. Ten specjalistyczny sprzęt został zakupiony przez  naszą gminę. Pracownia biofeedbacku została zorganizowana w gabinecie psychologa i obecnie dzięki wspólnemu zaangażowaniu odbywają się już regularne zajęcia dla uczniów. W pierwszej kolejności mogą z nich korzystać uczniowie posiadający  zalecenia zawarte  w opinii psychologiczno-pedagogicznej.

          Kilka słów o samym neurofeedbacku. Jest to całkowicie bezpieczna metoda pomiaru aktywności elektrycznej mózgu (jak w EEG), która obrazuje związek pomiędzy częstotliwością mózgową a stanem psychofizycznym człowieka (np. koncentracją uwagi, stanem relaksu, itp.). Podstawową zasadą biofeedbacku jest sprzężenie zwrotne pomiędzy bodźcem odpieranym przez osobę badaną a generowaną czynnością bioelektryczną mózgu. Dzięki niemu czynność bioelektryczna mózgu może być świadomie modyfikowana przez osobę badaną. Udowodniono, że biofeedback poprawia możliwość samoświadomości i samokontroli w zakresie: koncentracji uwagi, pozytywnego relaksu, szybszego uczenia się, opanowania emocji, poprawy pamięci i motywacji, poprawy samopoczucia, poprawy jakości snu, kontroli procesów samoregulacji, itp.

Zajęcia z biofeedbacku są zalecane zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci. Szczególnie poleca się je dzieciom z problemami w zakresie deficytu uwagi, problemów z uczeniu, tikami i jąkaniem, zaburzoną koordynacją ruchową, problemów ze snem, nocnym moczeniem się, dysleksja i dyskalkulią, ADD i ADHD, spektrum autyzmu, chorobami psychicznymi.

 

W  szkole w Lutyni  zajęcia biofeedbacku odbywają się w cyklu kilkunastu indywidualnych sesji dla ucznia.  Sesje odbywają się raz w tygodniu. Sesja wraz z przygotowaniem dziecka do zajęć trwa około 45 minut. Na głowie dziecka umieszcza się za pomocą specjalnej pasty dwie elektrody, które rejestrują zakres częstotliwości i amplitudę fal mózgowych i przedstawiają je w formie zapisu graficznego dla osoby badającej, a dla uczestniczącego w badaniu dziecka w formie „gry”, która jest zwizualizowana na ekranie monitora. Dziecko uczy się – zdobywa punkty w grze- gdy świadomie wpływa na czynność bioelektryczną swojego mózgu poprzez np. odpowiednią koncentrację uwagi czy pozytywny stan relaksu. Podczas pojedynczych zajęć dziecko „rozgrywa” około kilkanaście trzydziestosekundowych rund.

 

Uruchomienie pracowni neurofeedbacku w szkole to wielkie udogodnienie dla rodziców uczniów, gdyż nie wymaga wożenia dziecka w odległe miejsca Wrocławia lub Środy Śląskiej. Uczniowie chętnie korzystają z  tych zajęć.

 

                                                            Opracowała: A.Szarapanowska –Walkiewicz( psycholog szkolny)

 

 

 

PRACOWNIA BIOFEEDBACK W SZKOLE PODSTAWOWEJ W LUTYNI