Program InterACT

W minionym roku szkolnym w klasach II i III był realizowany program InterACT “Każdy z nas jest inny i każdy taki sam”. Program dotyczył edukacji antydyskryminacyjnej. Celem programu było kształtowanie adekwatnych postaw wśród dzieci wobec różnych form niepełnosprawności, a także zaburzeń w komunikowaniu się, w tym zmiana postaw społecznych wobec jąkania. Dzieci z zaangażowaniem brały udział w zajęciach, dowiedziały się, jak adekwatnie reagować na różne formy niepełnosprawności, a przede wszystkim jak wspierająco zachowywać się, gdy ktoś się jąka. Dowiedziały się także, co robić, a czego nie, by komunikowanie się było skuteczne i przebiegało w przyjaznej atmosferze. 

 

Osoby prowadzące: 

Małgorzata Bibrowicz 

Katarzyna Marcjan 

Magdalena Paszkowiak 

22 czerwca 2021